Vi återvinner följande material

Vi tar hand skrot från industrin och privatpersoner.

  • Järnskrot allt från skördetröskor, industrilokaler till småspik

  • Metaller som till exempel koppar, aluminium och mässing

  • Wellpapp och tidningar

  • Bly batterier

  • Mjukplast

Till hjälp i våran verksamhet har vi en grävmaskin utrustad med skrotsax som vi klipper ner skrotet till rätt storlek för att senare skickas till järnbruket för att bli ny produkt.

För tunnplåt har vi en skrotpress som komprimerar plåter till balar.

Wellpapp, plast och tidningar pressar vi i våran papperspress som sedan skickas iväg och återvinns.